1. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (General Data Protection Regulation of GDPR) en de wet van 30 Juli 2018 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, is Martin's Hotels Group verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van zijn klanten.
De Martin's Hotels Group verbindt zich er bijgevolg toe de vertrouwelijkheid te beschermen en te garanderen van al uw persoonlijke gegevens die worden verzameld via de website, tijdens contacten die u met ons onderhoudt via e-mail, tijdens reservaties in een van onze etablissementen, of via om het even welk ander middel.

Gegevensbeheerder

De Martin's Hotels groep bestaat uit de volgende bedrijven
· Martin's Hotels NV, Avenue du Lac 87 - 1332 Genval, BTW BE 0422.825.374
·  Martin's Brugge NV, Hooverlaan 20 - 1332 Genval, BTW BE 0422.656.912
· Martin's Brussels NV, Karel de Grotestraat 80 - 1000 Brussel, BTW BE 0443.093.723

Deze drie ondernemingen zijn samen verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

De persoonsgegevens die door de Martin's Hotels groep worden verzameld, zijn gegevens die u kunnen identificeren, zoals
· Identiteitsgegevens:
Naam, voornaam, thuisadres, land van verblijf, paspoort / identiteitskaartnummer / nationaliteit / geboortedatum, moedertaal, inschrijvingsnummer van het voertuig
· Contact gegevens:
E-mail adres, Telefoonnummer
· Betalingsgegevens:
Kredietkaartnummer, facturatiegegevens
· Boekingsgegevens:
Datum en duur van het verblijf, plaats van het verblijf, verbruikte producten en diensten

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

· Wanneer u zich registreert op onze website
· Wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrieven
· Wanneer u reserveert in een van de etablissementen van de Martin's Hotels groep
· Wanneer u op enigerlei wijze contact met ons opneemt om informatie over onze producten of diensten te verkrijgen
· Als je live chat gebruikt,
· Wanneer u tevredenheidsformulieren invult na gebruik van onze diensten
· Wanneer u deelneemt aan een wedstrijd of promotie

Hoe gebruiken wij uw persoonlijke gegevens?

De verzamelde gegevens worden gebruikt om onze relatie met u te beheren (reserveringen, informatieaanvragen, facturatie, parkeerbeheer, enz.) om u een optimale dienstverlening te garanderen.
Het stelt ons ook in staat u een breed scala aan mogelijkheden te bieden die voor u van belang kunnen zijn door onze aanbiedingen te personaliseren.
Met uw toestemming zal deze informatie worden gebruikt om u te informeren over promoties, nieuwe producten aan te kondigen en u de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan het getrouwheids- en milieuverbintenisprogramma Tomorrow Needs Today of aan wedstrijden en promotiecampagnes.
Wij gebruiken uw gegevens ook om onze diensten te evalueren en onze website en producten en diensten te verbeteren om u beter van dienst te kunnen zijn, onder meer via klanttevredenheidsonderzoeken.
Sommige gegevens moeten worden verzameld en opgeslagen om te voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen (boekhouding en belastingen, staatsveiligheid, enz.).

Bewakingscamera's

· Doel van cameratoezicht
Bewakingscamera's zijn aanwezig in hotels:
- om werknemers en gasten te beschermen tegen agressie van buitenaf
- en om diefstal van eigendommen van het bedrijf, het personeel en de klanten te voorkomen
Elke inbreuk op de privacy van gasten en werknemers tijdens de bewaking wordt tot een minimum beperkt.
· Periode waarin de camera's operationeel zijn
Cameratoezicht is permanent.
· Verwerking en opslag van beelden
Alleen de hoteldirectie, de IT-manager en de algemene directie hebben het recht de opgenomen beelden te bekijken. De beelden die tijdens het cameratoezicht worden verzameld en opgenomen, worden gedurende 30 dagen opgeslagen bij de IT-afdeling. Deze beelden worden alleen verwerkt in overeenstemming met het doel van de bewaking.

Bescherming van informatie betreffende minderjarigen

Alleen kinderen die ouder zijn dan 16 jaar kunnen hun toestemming geven voor het gebruik van hun gegevens voor andere doeleinden dan die welke noodzakelijk en wettelijk vereist zijn voor de follow-up van een reservering in een van onze hotels (naam, voornaam, huisadres, nummer van identiteitskaart of paspoort).
Onder deze leeftijd is voor elk ander gebruik van persoonsgegevens de toestemming van de ouders of wettelijke voogden vereist.

Doorgifte van gegevens aan derden

De gegevens worden verwerkt door de medewerkers van de Martin's Hotels Group die de aanvragen en reserveringen behandelen, alsook door de nodige onderaannemers (reserveringssoftware voor hotels en restaurants) en overheidsinstanties wanneer de wet dat voorschrijft.
Uw persoonsgegevens zullen niet worden verkocht of doorgegeven aan bedrijven buiten de Martin's Hotels groep of aan rechtstreekse onderaannemers van Martin's Hotels wanneer dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van zijn diensten of voor marketingdoeleinden om onze eigen producten en diensten te promoten. Martin's Hotels verbindt zich ertoe enkel onderaannemers te gebruiken die de GDPR naleven.
Martin's Hotels geeft geen gegevens door buiten de Europese Economische Ruimte (EER).
Indien wij onze activiteiten staken of indien ons bedrijf wordt overgedragen aan een ander bedrijf, zullen uw persoonsgegevens worden overgedragen aan de kopers van het bedrijf. In dat geval zal Martin's Hotels Group u in de mate van het mogelijke op de hoogte brengen van deze overdracht.
Wij zullen enkel persoonlijke informatie vrijgeven wanneer dit vereist wordt door de wet of wanneer wij te goeder trouw geloven dat dergelijke vrijgave noodzakelijk of wenselijk is volgens de wet om de rechten of het eigendom van onze hotels, de site of zijn gebruikers te beschermen of te verdedigen.

· Hoe lang we uw gegevens bewaren

Tenzij de wet een andere bewaartermijn voorschrijft, worden uw persoonsgegevens bewaard gedurende maximaal 5 jaar na het laatste contact.

Uw rechten

· Recht op informatie
Indien u vragen of opmerkingen hebt, of indien u meer informatie wenst over de gegevens die wij verwerken, kunt u uw verzoek richten aan
Afdeling Marketing
Martin's Hotels SA
avenue du Lac 87
1332 Genval - België
Of door een e-mail te sturen naar dataprotection@martinshotels.com.
Wij zullen u binnen een termijn van maximaal 30 dagen antwoorden.

· Toegang tot gegevens, rectificatie en schrapping
U hebt te allen tijde recht op kosteloze toegang tot uw gegevens, alsmede het recht om al uw gegevens of een deel daarvan te corrigeren, aan te vullen, bij te werken of te verwijderen uit onze database, door in te loggen op uw "Profiel" op onze website of in onze nieuwsbrieven.
U kunt uw profiel ook verwijderen of deactiveren door een e-mail te sturen naar dataprotection@martinshotels.com.
Binnen 30 dagen na uw verzoek tot verwijdering worden uw gegevens uit onze databanken verwijderd, tenzij wij verplicht zijn ze te bewaren om wettelijke of reglementaire redenen, of voor de opvolging van een boeking die nog niet is afgerond.

· Recht op bezwaar en uitschrijving
U kunt te allen tijde kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor marketingdoeleinden (met inbegrip van profilering) door u eenvoudigweg uit te schrijven door in te loggen op "Uitschrijven" in onze nieuwsbrieven of door een e-mail te sturen naar dataprotection@martinshotels.com.
Na ontvangst van uw verzoek om u af te melden, zullen wij uw gegevens niet gebruiken voor marketingdoeleinden, tenzij u opnieuw uw toestemming geeft wanneer u in de toekomst een reservering maakt bij een van onze woningen.

Wij beschermen uw persoonlijke gegevens

Martin's Hotels stelt alles in het werk om de veiligheid te verzekeren van de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt.
Alle persoonsgegevens die u ons meedeelt, worden opgeslagen op beveiligde servers die enkel toegankelijk zijn voor personeelsleden van de Martin's Hotels groep die over toegangsrechten beschikken en die verplicht zijn de informatie vertrouwelijk te behandelen.
· Opgelet: Martin's Hotels is aanwezig op sociale netwerken. Wanneer u de knoppen gebruikt die naar sociale netwerken linken, denk er dan aan dat alle informatie die u op sociale netwerken bekendmaakt openbaar wordt. Martin's Hotels is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat sociale netwerken maken van de gegevens die u daar bekendmaakt. Wees daarom altijd voorzichtig met welke persoonlijke informatie u in dit verband aan wie dan ook geeft.

Belgische autoriteit voor gegevensbescherming

Indien u een vraag heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens of een procedure wenst in te leiden voor een verzoek om bemiddeling of een klacht, kunt u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit, Pressestraat 35, 1000 Brussel
0032 (0)2 274 48 00
0032 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/contact

Wijzigingen in het privacybeleid

Het privacybeleid van de Martin's Hotels Group is onderhevig aan wijzigingen. Als wij besluiten de manier waarop wij uw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken of delen te wijzigen, wordt u daarvan op de hoogte gesteld op onze Privacybeleid-pagina. U zult dan de keuze hebben of wij uw informatie al dan niet overeenkomstig de wijzigingen verzamelen en u kunt zich uitschrijven door binnen 30 dagen na de laatste beleidsupdate contact op te nemen met dataprotection@martinshotels.com. Als u zich niet afmeldt, gaan wij ervan uit dat u het nieuwe privacybeleid hebt aanvaard.

2. Beleid inzake cookiebeheer

De configuratie van de website van Martin's Hotels Group verzamelt geen informatie van uw computer of andere verbindingsmiddelen zonder uw tussenkomst. Met andere woorden, als u ons niet vrijwillig en opzettelijk bepaalde informatie verstrekt, zullen wij uw identiteit, e-mailadres of andere identificerende informatie niet kennen.
Onze website maakt gebruik van "cookie"-technologie voor de goede werking ervan.

Wat is een Cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op uw computer wordt geplaatst en opgeslagen wanneer u die website bezoekt. Cookies zijn zeer nuttig om onder meer gebruikers van een website te herkennen, hun surfervaring te verbeteren en de veiligheid van webpagina's te verhogen.


Cookies registreren met name uw IP-adres, dat nodig is om op het internet te surfen. Een IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend telkens wanneer u op het internet surft.
Deze cookies zoeken geen persoonlijke informatie over u. Zij bieden ons geen enkele mogelijkheid om contact met u op te nemen. Ze halen op geen enkele manier informatie uit uw computer.
Door de website te gebruiken, stemt u in met het gebruik en de opslag van bepaalde essentiële cookies op uw computer of mobiele apparaat. Voor het plaatsen van niet-essentiële cookies wordt uw toestemming gevraagd bij het openen van de website.

Welke cookies gebruikt onze website?

- Strikt noodzakelijke functionele cookies


Deze cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking en beveiliging van de website. Zij stellen u in staat te surfen en de website te bezoeken en bepaalde delen ervan te gebruiken. Zij stellen ons ook in staat u de diensten te verlenen waarom u verzoekt.
Deze cookies maken het onder meer mogelijk
o Om te navigeren tussen de verschillende secties van de website en om terug te keren naar vorige pagina's;
o Om de taal op te slaan zodat u inhoud in dezelfde taal krijgt wanneer u naar verschillende pagina's van de website navigeert.
o Tijdens het online boekingsproces, met name om items in het winkelwagentje op te slaan en te verwerken, en om informatie te verzamelen die in online formulieren is verstrekt
o Formulieren invullen
Deze cookies koppelen IP-adressen niet aan uw persoonlijke gegevens.
Buiten het surfen op de website wordt geen gebruik gemaakt van deze cookies.
Deze cookies zijn noodzakelijk en altijd vereist. Zij worden slechts bewaard voor de duur van de navigatie op de website.


- Voorkeur cookies


Deze cookies worden gebruikt om de werking van onze website te vergemakkelijken en te analyseren en om het gebruik ervan aangenamer en meer gepersonaliseerd te maken, met name door
o het onthouden van uw taal- en valutavoorkeuren
o opslaan van gebruiksvoorkeuren voor toekomstige bezoeken
U hebt de keuze om het gebruik van deze cookies te aanvaarden of te weigeren.


- Statistieken cookies


Deze cookies stellen ons in staat het publiek te meten en statistieken op te stellen over bezoeken aan de website door geaggregeerde gegevens te verzamelen over het verkeer naar en de interactie met onze website, teneinde de navigatie op de website te verbeteren, door het aantal bezoeken en de op onze website doorgebrachte tijd te analyseren.
U hebt de keuze om het gebruik van deze cookies te aanvaarden of te weigeren.

- Marketing cookies


Deze cookies worden gebruikt om gerichte marketingberichten te tonen. Deze cookies zijn :
o gedeeltelijk ingesteld door deze website
o gedeeltelijk ingesteld door derden (ingesteld door een ander domein en niet deze website), specifiek voor audiovisuele diensten, sociale media of advertenties die toegankelijk zijn op onze website.
Martin's Hotels heeft geen controle over deze cookies van derden.
U hebt de keuze om het gebruik van deze cookies te aanvaarden of te weigeren.

Uw cookie-voorkeuren

Als u niet wilt dat er cookies op uw computer worden opgeslagen, kunt u de installatie van alle of sommige cookies weigeren of blokkeren
- Door uw keuzes aan te geven bij het openen van de website in de RGPD - Cookie Usage pop-up
- Door uw browserinstellingen te wijzigen. Hoe u cookies in- of uitschakelt en hoe u ze verwijdert, hangt af van uw toestel en uw webbrowser.
Wij wijzen u erop dat u in dat geval uw surfcomfort kunt verminderen en de toegang tot bepaalde pagina's van een website kunt worden geweigerd.
Let op: het blokkeren van de installatie van cookies op uw computer verwijdert niet alle advertenties van de websites die u bezoekt. Uw weigering om deze cookies te aanvaarden verhindert alleen de personalisering van deze advertenties volgens uw interesses, die worden bepaald op basis van uw gedrag op het internet.

Meer informatie

Voor meer informatie over hoe cookies werken en hoe u ze kunt beheren, gaat u naar www.youronlinechoices.com.

 

Quick Response Code